slide1.jpg
Usuwam dolegliwości zdrowotne
Biorezonans jest metodą medycyny naturalnej opartej na ponad 70-letnim doświadczeniu wielu tysięcy lekarzy i naukowców z całego świata

AZMA 3 USŁUGI ZDROWOTNE ANNA ADLER

Biorezonans jest skuteczną i bezpieczną formą terapii i profilaktyki schorzeń. Wywiera skuteczny wpływ na patogenne mikro i makroorganizmy (pasożyty, pierwotniaki, grzyby, bakterie, wirusy) oraz ich toksyny, będące przyczynami wielu schorzeń.


Terapia częstotliwościowo-rezonansowa wykorzystuje fakt, iż wszystkie żywe istoty, w tym mikroorganizmy emitują fale elektormagnetyczne w określonym spektrum częstotliwości. Znając spektrum danego patogenu można go unieszkodliwić oddziałując wahaniami częstotliwości, która spowoduje zachwianie jego procesów metabolicznych i obniży aktywność życiową. W efekcie obniżona zostaje jego chorobotwórczość i toksyczność. Z tak osłabionym patogenem łatwo poradzi sobie układ immunologiczny człowieka.
 
Terapia biorezonansowa nie jest szkodliwa dla organizmu człowieka.
 
W ludzkim organizmie można wyróżnić trzy typy sygnałów elektrycznych i elektormagnetycznych:
 
  • aktywność układu mięśniowego,
  • aktywność bioelektryczna układu nerwowego,
  • aktywność metaboliczna narządów wewnętrznych związana z przemianą materii.
 
W przypadku mikroorganizmów patogennych możemy mówić tylko o aktywności metabolicznej. W procesie przemiany metabolicznej biorą udział naładowane cząsteczki (jony) oraz dipole wody. Ich ruch powoduje powstanie pola elektromagnetycznego. Naukowcy badający zjawisko biorezonansu dokładnie zbadali spektrum częstotliwości fal elektromagnetycznych generowanych przez chorobotwórcze patogeny.
 
Częstotliwości rezonansowe patogenów są dużo niższe (oscylujące w zakresie kilku do kilku tysięcy Hz) od częstotliwości komórek człowieka (1 562 000 do 9 457 000 Hz), dzięki temu terapia nie wpływa na nasze funkcje życiowe. Terapia biorezonansowa powoduje usunięcie patogennych mikroorganizmów znajdujących się nawet wewnątrz naszych komórek ciała bez szkody dla nas samych lub usuwanie pasożytów jelitowych bez szkody dla naszej flory bakteryjnej, gdyż jej spektrum częstotliwości nie jest używane w trakcie zabiegu.
 
W wyniku wyginięcia czynników chorobotwórczych, do krwi i limfy dostaje się duża ilość toksyn, która może w trakcie terapii wywołać takie objawy jak: bóle głowy, nudności, bóle mięśni i stawów, wysypki, osłabienie, senność, zaostrzenie objawów choroby podstawowej.
 
Biorezonans stanowi element medycyny naturalnej, paradoksalnie wykorzystujący nowoczesną technikę. Jest w pełni bezpieczną i zupełnie bezbolesną formą terapii. Podczas zabiegu nie jest emitowane żadne szkodliwe promieniowanie. Terapia nie jest ukierunkowana stricte na objawy choroby, lecz ingeruje w jej przyczyny, determinując naturalne procesy autoregulacji i samoleczenia organizmu. Często stanowi jedyną metodę w leczeniu danej choroby, jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania  do korzystania równolegle również z innych terapii czy leków, które w żaden sposób nie kolidują z biorezonansem, a ponadto mogą go uzupełniać. Twórcami tej metody są dwaj wybitni niemieccy uczeni dr F. Morell i prof. H. Brugemann.
 
Po wykonaniu badania VEGA TEST można wprowadzić dodatkową terapię oraz równolegle zabiegowi biorezonansu, których ilość uzależniona jest od rodzaju i ilości stwierdzonych patogenów oraz stopnia rozwoju schorzeń i zanieczyszczenia organizmu.
 
Po zakończeniu terapii biorezonansowej jest wykonywane badanie kontrolne w celu oszacowania skuteczności terapii.

Leczymy:

  • ostre i przewlekłe choroby alergiczne (wysypki, astma, katar sienny)
  • neurodermatitis
  • ostre i przewlekłe zapalenie śluzówki jelit
  • choroby reumatyczne
  • choroby organów wewnętrznych
  • migreny i bóle
  • uzależnienia między innymi od tytoniu i alkoholu